IN ESSENCE-02.png

IN ESSENCE biedt waarde, healing tools, hulp en ondersteuning die je fysiek, emotioneel, psychologisch en spiritueel welzijn ten goede kunnen komen en kunnen helen.

Hierbij word je verondersteld zelf verantwoordelijkheid te blijven nemen voor je gezondheid op alle vlaken. 

IN ESSENCE beweert op geen enkele manier een vervanging te zijn voor fysieke en/of psychotherapeutische behandeling.

Klachten waar je heel erg mee worstelt kunnen mogelijks een aanvullende of een helemaal andere aanpak vergen.

De resultaten die je verkrijgt ten gevolge van het ontvangen van IN ESSENCE diensten hebben te maken met
- de openheid van je hart om te ontvangen,
- je geloof en vertrouwen dat dit je echt kan helpen, en
- de mate waarin dit aanbod effectief in afstemming is met wie jij (nu) bent en wat je (nu) nodig hebt.

Hierbij wordt je steeds uitgenodigd je hart te volgen en je gezond verstand te gebruiken.

 

Voor vragen kan je steeds bij mij terecht. Ik geef je oprecht antwoord. IN ESSENCE opent het hart voor alle potentiële ontvangers van IN ESSENCE diensten.

Als mijn hart me ingeeft dat mijn diensten (op dit moment) niet voor jou zijn, zal ik dit ook eerlijk aangeven. Dat is niets persoonlijks; mijn antwoord is gestoeld op mijn geloof in authenticiteit en wederzijds respectvolle uitwisseling. Je bent ten allen tijde vrij om te handelen zoals je het het best acht. Je bent de expert van je eigen leven!

 

Teneinde je kansen te bieden een geïnformeerde en gegronde beslissing te nemen omtrent het al dan niet ontvangen van IN ESSENCE diensten, worden er proevertjes aangeboden via de Inspiratiebron en de gratis kennismaking met IN ESSENCE, waartoe je toegang hebt via www.inessenceyouarebeautiful.com.

 

IN ESSENCE onthoudt zich van alle beloften omtrent definitieve heling en/of verwijdering van (alle) klachten. Alle communicatie op de website, op sociale media, via nieuwsbrieven, e-mail en/of via het gesproken woord zijn op elke manier vrij van deze boodschap - op alle mogelijke bewuste, onbewuste, impliciete en expliciete niveaus, en in alle dimensies. 

 

Deze disclaimer stelt IN ESSENCE vrij van enige aansprakelijkheid omtrent blokkades die niet (volledig) geheeld zijn na het ontvangen van één of meerdere diensten.

Iedereen is uniek. Eer je eigen uniciteit en doe wat nodig is om jezelf te ondersteunen en te helen.

​© 2020 IN ESSENCE