Van dood naar wedergeboorte

Ik lanceerde mijn website op 21 november, de verjaardag van mijn grootvader, van het jaar 2018. Mijn geliefde opa overleed op 20 november 2018. Hoewel mijn hart pijn doet bij de gedachte dat hij net niet 92 jaar werd, voelde ik de uitnodiging om dit symbool van leven en dood te respecteren.

Ik wil graag zijn leven vieren, en zijn mooie aanwezigheid in het mijne. Zijn ondersteuning, kracht en innerlijke schoonheid zullen me altijd bijblijven.

Onze dierbaren voeden ons op een manier die uniek en diepgaand is. De zaadjes die onze dierbaren planten in onze harten, zijn onverwoestbaar. Hoewel ik me verdrietig voel omdat ik mijn opa mis, voel ik me ook heel dankbaar en blij om alle voeding die ik van hem ontving en blijf ontvangen. Zaadjes groeien immers uit tot levensvormen, die we kunnen onderhouden en alsmaar groter kunnen laten worden. Ze kunnen de tuin van ons hart opfleuren.


Ik vond het enerzijds helpend om de oude levensvorm die mijn grootvader was in mijn leven te respecteren, en anderzijds ontroerend om de nieuwe levensvorm die hij aannam, toe te laten in mijn hart.

Wat eeuwig bij me blijft, is zijn aanwezigheid en zijn stem in mijn hart. De geïnternaliseerde, innerlijke stem van onze overleden dierbaren blijft altijd bij ons. Ongeacht hoe ziek ze waren, of hoezeer ze veranderd leken naar het einde van hun leven toe, herinner je hun essentie.

Als we in ons hart verbinden met hun eeuwige essentie die in ons leeft, bevrijden we onszelf van diepe rouw en wanhoop.

Hoe staan we een verloren dierbare toe verder te leven?

Je zou je kunnen afvragen: wat heb ik geleerd van deze persoon? Wat deden we gewoonlijk samen? Hoe bewoog deze persoon mijn hart? Hoe maakte hij of zij me aan het lachen? Hoe heeft mijn dierbare me gesterkt?

Wanneer je je verbindt met de ervaringen, gevoelens, sensaties en herinneringen die voortkomen uit deze vragen, zal je een grote schat ontdekken in jezelf.

Dit is de aanwezigheid van jouw verloren dierbare in je hart en elk aspect van je leven.

Hun essentie leeft eeuwig voort.
​© 2020 IN ESSENCE
All rights reserved

Privacy & Disclaimer

Terms & Conditions / Algemene voorwaarden