top of page
White rose
IN ESSENCE-02.png

Steffi Pieters

 

Geboren in Leuven, België, heb ik altijd al een sterke verbinding gehad met mijn hart. 

Ik voel een eenheid met het leven die ik sinds kleins af aan uitdruk via dansen, zingen, muziek spelen en later, schrijven en schilderen.

Ik sta sindsdien heel open voor het leven en alles wat daarbinnen mogelijk is.


Een essentiële fase begon toen ik ging reizen binnen Europa, Latijns-Amerika en Afrika. Ik ondernam een grote soloreis na het beëindigen van mijn studies in de psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel, die mij in functie van mijn stage en thesis naar Bolivië hadden gebracht. Ik ging er aan de slag met kinderen die zich in moeilijke opvoedingssituaties bevonden en/of op straat leefden.
Er werden toen diep geplante zaadjes van compassie, verbinding en vreugde wakker.

Tijdens mijn soloreis liet ik me meer dan ooit tevoren voeden door een diversiteit aan indrukken, landschappen, culturen, waarden, visies, en nog zo veel meer. Mijn hart opende en ik ging me steeds meer thuis voelen, waar ik ook was.

Kort daarna voelde ik de drang om te beginnen schilderen. Toen begon mijn kunstenaarsziel zich pas echt uit te leven.

Mijn relatie met hart en ziel verdiepte terwijl ik uiting gaf aan wat ik opving in mijn binnenste. 

Na een tijdje zoeken, leren en ontdekken stelde ik vast dat ik een specifieke kwaliteit aan mijn kunst wenste toe te voegen: flow.

Deze flow - een natuurlijke stroming aan de hand waarvan dingen tot leven komen - brengt de energie van aanwezigheid, authenticiteit en openheid naar wat ik ook maak. 

Gebruik makend van mijn intuïtie en verbinding met het leven, beoog ik mensen allerlei creaties te brengen die afgestemd zijn op kwaliteiten als compassie, gratie, vrijheid, eenheid, vrede, liefde, en nog veel meer. 

Deze kwaliteiten heb ik ervaren op vele plaatsen op onze planeet en daarom ervaar ik ze als universeel en deel van alles wat leeft.
Vanuit deze inspiratie begeleid ik mensen ook via privésessies en workshops om te her-verbinden met hun zuivere eigenheid.

Onze essentie is pure schoonheid. 

Mijn grootste wens is dat mensen zichzelf weer gaan ervaren in al hun volheid, schoonheid en authenticiteit.

Steffi-geel.jpg

© Iris Kelly Reflections

Steffi Sonqo Llimpiq:

Sonqo Llimpiq betekent in het Quechua: hij of zij die creëert met kleur, vanuit het hart.

'Kleur' staat hierbij voor mij niet enkel voor de zichtbare en gekende kleuren van de regenboog en verder. Ze staan voor een breed spectrum aan sferen, indrukken, accenten, tinten, schakeringen, nuances, energieën, intensiteiten en bewegingen. Deze kunnen gecapteerd worden, je kan ze door je hart laten stromen of vertalen vanuit ontastbare werelden naar de tastbare - vanuit de verbinding met je hart. Creaties stromen dan in overvloed door de kunstenaar heen.

Na een heel duidelijke boodschap te hebben gekregen van mijn binnenwereld, verhuisde ik naar Perú.

Daar woon ik in de heilige vallei van de Inca's nabij Cusco. 

Een ware verrijking in elk opzicht. 

bottom of page