Jezelf openen voor emoties


Er zijn geen regels betrokken bij het openen van je hart, van jezelf.
Wel weet ik uit ervaring met vele mensen - en uit persoonlijke ondervinding - dat een relatie aangaan met diepere lagen van jezelf (voorbij oordelen, categorieën, steeds herhaalde verhalen, patronen,…) betekent dat je meer op één lijn komt met jezelf. Je komt terecht in een wereld van emotie, kleur, nuance.

Vele van onze emoties hebben hun thuis in ons onderbewuste (alles waarmee we niet zo bewust bezig zijn - emoties komen naar boven zonder dat we ze sturen).


We kunnen ons hart laten raken en zo diepere emoties ervaren. Dit brengt ons dichter bij onszelf.

Namelijk: wat er verschuift in ons onderbewuste, in ons diepste binnenste, is van ontzettend grote waarde.

Echter, we neigen het lastig te hebben om dat te geloven.


Waarom kunnen we zo moeilijk vertrouwen?


Meestal gaan we af op wat we duidelijk kunnen zien, horen, ruiken,…

We gaan af op datgene wat we heel objectief en helder kunnen meten. Het is goed om een duidelijke maatstaf te hebben en dingen concreet waar te nemen.

Echter, wanneer we uitsluitend deze kanalen gebruiken, sluiten we ons ook af van een heel andere dimensie, de gevoelswereld.


Laat dit nu net een wereld zijn van rijkdom, wijsheid, verbinding en welzijn.


We ontzeggen onszelf de toegang tot de diepste lagen van onszelf, die heel waardevolle informatie bevatten over wie we echt zijn.

Ons hiervoor niet openstellen is als onszelf de verbinding ontzeggen met onze essentie.

We verdienen veel beter en meer dan dat.


Gelukkig staat de poort naar onze essentie altijd open. Niemand is zo afgesloten van zijn essentie dat het absoluut onmogelijk is om hier terug mee in contact te komen.

Ook is dit opnieuw in relatie treden met jezelf minder zwaar en ingewikkeld dan we misschien zouden denken.


Het goud zit in de eenvoud en wie zichzelf net voldoende kent om te weten wat hem of haar beroert, heeft al één sleutel in de hand om het hart (opnieuw) te openen.

Wat ons raakt, brengt verzachting en zo ook meer verbinding. Verbinding met onszelf en onze gevoelswereld.

Wie zichzelf nog niet zo goed kent, heeft het privilege om een wondere wereld te betreden waarin nog niets vastligt en alles nog mogelijk is.

Zolang je het maar doet op jouw manier en jouw ritme.

​© 2020 IN ESSENCE
All rights reserved

Privacy & Disclaimer

Terms & Conditions / Algemene voorwaarden