De relatie tussen schilderijen en mentale gezondheid

Bijgewerkt: 13 okt 2020


Is het je ooit overkomen dat je je diep ontroerd voelde door een lied, een beeldhouwwerk, een choreografie, een foto of een schilderij?

Wanneer je dat ervaart, gebeurt er iets heel bijzonders diep binnenin in jou. Je binnenwereld reageert op iets in de buitenwereld en gaat vervolgens open. Dit is de poort naar je hart.


Een open hart is DE bron van zowel preventie als genezing van mentale en emotionele gezondheidsproblemen.

In een open hart kunnen emoties vrij stromen, is veroordeling afwezig en is het leven welkom zoals het is - inclusief uitdagingen.Het hart is de ruimte die vele mooie kwaliteiten herbergt: harmonie, aanvaarding, kracht, gratie, sereniteit, rechtvaardigheid en zo veel meer. Deze kwaliteiten zijn gemakkelijk te ervaren wanneer het hart open is. Een open hart is als de tuin van onze binnenwereld. Hier zijn alle behoeften vervuld, worden goede dingen gecultiveerd en worden moeilijke tijden gesust door de zachtaardigheid van het hart.


Maar hoe openen schilderijen nu eigenlijk het hart?

Soms lijkt een schilderij of een ander kunstwerk ons te grijpen. Het trekt onze aandacht, het spreekt ons aan. We voelen ons misschien geïntrigeerd of heel aangetrokken tot het werk. Meestal kunnen we niet uitleggen waarom maar we voelen het wel.

Het is belangrijk om aandacht te schenken aan dit teken, deze sensatie. De kans is namelijk zeer groot dat het je hart is dat communiceert dat dit kunstwerk je op een heel positieve manier van dienst kan zijn.


Net zoals een lied de kracht heeft om ons opgetild, begrepen, geïnspireerd, aangemoedigd, geraakt, getroost,... te laten voelen, zo ook kan een schilderij een schat zijn voor je innerlijke wereld.


Hoe voel je je erbij? Dit is de sleutelvraag.

Als je met het schilderij resoneert, zal het tot je hart en ziel spreken.

Dat op zich is een gigantisch geschenk. Onze connectie met ons hart en onze ziel is niet vanzelfsprekend te nemen.

Mensen die zich nauw verbonden voelen met hun essentie, hun ziel, hun hart,... ervaren een betere mentale en emotionele gezondheid.

Dat komt doordat we in essentie allemaal voelende wezens zijn die verlangen naar connectie en eenheid.

Mentale gezondheid is ons geboorterecht. De meeste mensen zijn vergeten in welke mate ze verdienen zich heerlijk goed te voelen.

Niettemin kan elke vorm van onbalans hersteld worden, en een schilderij kan daarbij een heel grote hulpbron zijn.


Als we onszelf werkelijk toestaan om met een schilderij te verbinden, zullen we zo veel meer ervaren dan louter een mooi kunstwerk.

We verbinden dan met de essentie van het schilderij en alle boodschappen die het draagt. Door dit te doen, kunnen we ons ook verbinden met onze eigen essentie, de kern van wie we zijn. We maken ruimte vrij om onszelf te zijn en stimuleren zo onze mentale gezondheid en emotionele weerbaarheid.


We hebben kunst nodig, levendige kleuren, we hebben impliciete boodschappen van liefde en licht nodig.

We hebben het nodig ons te herinneren hoezeer we het verdienen om dit leven ten volle te leven.


We hebben een canvas nodig dat behandeld werd met liefde en respect. We hebben kunstwerken nodig die geschilderd werden met de intentie om ons hart te openen.


Alleen dan kunnen we tot op het diepste niveau herstellen, en ons sterk en weerbaar voelen in ons lichaam, onze ziel, ons hart én onze geest.


Liefs,

Steffi

​© 2020 IN ESSENCE
All rights reserved

Privacy & Disclaimer

Terms & Conditions / Algemene voorwaarden